CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...
Lượt thảo luận
19
Lượt xem
6.482
Lượt thảo luận
43
Lượt xem
35.627
Lượt thảo luận
57
Lượt xem
16.187
Lượt thảo luận
4
Lượt xem
2.155
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
92
Top