Phần mềm CAD CAM CAE

Các phần mềm CAD CAM CAE phổ biến

Chủ đề chung CAD/CAM/CAE

Các vấn đề chung về CAD CAM CAE không phân biệt phần mềm
Chủ đề
284
Thảo luận
1.663
Chủ đề
284
Thảo luận
1.663

SolidWorks

Nơi thảo luận về SolidWorks
Chủ đề
1.534
Thảo luận
12.524
Chủ đề
1.534
Thảo luận
12.524

Pro Engineer | Creo

Thảo luận về phần mềm Pro/Engineer của PTC
Chủ đề
1.746
Thảo luận
11.047
Chủ đề
1.746
Thảo luận
11.047

CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...
Chủ đề
560
Thảo luận
4.061
Chủ đề
560
Thảo luận
4.061

Dassault CATIA

Thảo luận về phần mềm CATIA của DS
Chủ đề
662
Thảo luận
5.406
Chủ đề
662
Thảo luận
5.406

Unigraphics | NX

Thảo luận về Unigraphics | NX
Chủ đề
580
Thảo luận
3.536
Chủ đề
580
Thảo luận
3.536

AutoCAD & Inventor

Nơi thảo luận về AutoCAD và Inventor của Autodesk
Chủ đề
937
Thảo luận
5.940
Chủ đề
937
Thảo luận
5.940

Các phần mềm CAM

Các phần mềm CAM gồm có: Solidedge, Cimatron, Delcam, Mastercam
Chủ đề
1.210
Thảo luận
7.689
Chủ đề
1.210
Thảo luận
7.689

Phần mềm khác

Các phần mềm còn lại về CAD/CAM/CAE
Chủ đề
22
Thảo luận
974
Chủ đề
22
Thảo luận
974
Lượt thảo luận
58
Lượt xem
35.220
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
448
Lượt thảo luận
22
Lượt xem
17.726
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
603
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
211
Top