PDA

View Full Version : Quy đổi giữa độ nhám và cấp chính xác tương ứng?tranduyquang25111
30-05-2009, 08:15 AM
Thưa các thầy cô và anh chị. Em đang có vấn đề với việc quy đổi qua lại giữa các cấp chính xác và độ nhám bề mặt tương ứng ạ:102:. Ví dụ như khi cho cấp chính xác 8 thì Ra (Rz) là bao nhiêu. Hoặc khi cho Ra ( Rz) thì ngược lại cấp chính xác là bao nhiêu ạ. Hic..em mới học nên còn mơ hồ ạ. Nếu thầy cô, anh chị nào có cái bảng quy đồi thì post lên để em học thuộc cho mau ạ. Em cảm ơn trước ạ.

wjt
30-05-2009, 08:45 AM
Thưa các thầy cô và anh chị. Em đang có vấn đề với việc quy đổi qua lại giữa các cấp chính xác và độ nhám bề mặt tương ứng ạ:102:. Ví dụ như khi cho cấp chính xác 8 thì Ra (Rz) là bao nhiêu. Hoặc khi cho Ra ( Rz) thì ngược lại cấp chính xác là bao nhiêu ạ. Hic..em mới học nên còn mơ hồ ạ. Nếu thầy cô, anh chị nào có cái bảng quy đồi thì post lên để em học thuộc cho mau ạ. Em cảm ơn trước ạ.

Độ nhám bề mặt phụ thuộc vào cấp chính xác chế tạo và phương pháp gia công. Em xem phần Nhám bề mặt trang 148 cuốn Thiết kế hệ thống dẫn động .... Tập 2 là sẽ có cái em quan tâm!

WJT.

tranduyquang25111
30-05-2009, 09:42 AM
Thầy có thể chụp hình trang đó lên cho em được không ạ. Em không có quyển đấy ạ. Em chỉ có quyển Dung Sai và Lắp ghép thôi ạ.

thanhtu
30-05-2009, 11:05 AM
Trong quyển sách sổ tay thiết kế cơ khí có nói khá tỉ mỉ về vấn đề này đó bạn ơi (trang 382 tập 1).
Độ nhám bề mặt có liên quan tới dung sai kích thước và dung sai hình dạng của chi tiết (2 cái này phụ thuộc vào cấp chính xác): cụ thể một chút nhé.
+ khi dung sai hình dạng (T1) bằng 60% dung sai kích thước (T2) (mức chính xác hình dạng bình thường)
thì Ra=< 0.05T2 or Rz =<0.2T2
+ khi dung sai hình dạng (T1) bằng 40% dung sai kích thước (T2) (mức chính xác hình dạng nâng cao)
thì Ra=< 0.025T2 or Rz =<0.1T2.
+ khi dung sai hình dạng (T1) bằng 25% dung sai kích thước (T2) (mức chính xác hình dạng cao)
thì Ra=< 0.012T2 or Rz =<0.05T2.
+ khi dung sai hình dạng (T1) < 25% dung sai kích thước (T2) (mức chính xác hình dạng đặc biệt cao)
thì Ra=< 0.15T1 or Rz =<0.6T1.
Như vậy độ nhám bề mặt có liên quan tới cấp chính xác, tuy nhiên một cấp chính xác có thể có nhiều độ nhám bề mặt khác nhau tùy thuộc vào điều kiện làm việc của chi tiết máy, cần chú ý điều này để chọn phương án gia công cho thích hợp.
Còn vấn đề khi nào thì dung sai hình dạng bằng bao nhiêu % của dung sai kích thước thì bạn chụi khó đọc trong quyển sách đó nhé trang 340 tập 1.
Trong cuốn Hệ dẫn động cơ khí chỉ cho bạn biết chủ yếu là phương pháp gia công và khả năng ứng dụng thực tế (còn phần trên là lý thuyết hehe)