PDA

View Full Version : Hỏi cách cài đặt NX 7.5shinja_fan
04-12-2010, 11:09 PM
Em tải NX 7.5 về nhưng không biết cách cài đặt. Bác nào biết cài chỉ em với, em xin cảm ơn rất nhiều.

thaihung_2606
04-12-2010, 11:27 PM
Em tải NX 7.5 về nhưng không biết cách cài đặt. Bác nào biết cài chỉ em với, em xin cảm ơn rất nhiều.
Hướng dẫn cài đặt:

1, tương thích cả 32 bit và 64 bit(win/*nic)

2, cài đặt rất đơn giản như sau

3, mở thu mục của NX7.5 , bấm vào setup.exe. Nhấn Next, cho đến khi màn hình lựa chọn ngôn

ngữ ,chon english , nhấn Next cho đến khi kết thúc cài đặt.

4, copy các file tương ứng overwrite vào các thư mục tương ứng

5, mở thư mục. . . / UGS/NX7.5/UGFLEXLM, mở file license , Server YourHostname ANY

28000 ,tại YourHostname thay đổi thành tên máy tính của bạn

6, mở lmtools.exe, bấm vào config ,sau đó làm tiếp các bước sau

1 "Chọn tập tin lmgrd , chỉ định đường dẫn đến (。。。/ UGS/NX7.5

/UGFLEXLM/lmgrd)

2 "Chọn đường dẫn tập tin license, chỉ định đường dẫn đến . (。。。/ UGS/NX7.5/UGFLEXLM

/NX75licensing)

3 "Chọn tập tin dubug, chỉ định đường dẫn đến (。。。/ UGS/NX7.5/UGFLEXLM/debug)

Nhấp vào Save

7, bấm start server

khi bạn thấy server complete thì bạn

có thể mở các NX7.5.
Chúc bạn thành công.

shinja_fan
09-12-2010, 01:22 AM
Cảm ơn bác thaihung. Bác có thể chỉ rõ hơn giùm em ở chỗ "Bước 4: copy các file tương ứng vào các thư mục tương ứng" là sao không. Em không hiểu chỗ này nên cài không được.

boyinlove
10-12-2010, 10:24 AM
Hướng dẫn cài đặt NX:

-. sau khi giải nén bạn được một file ISO dung lượng 1.46 GB có thể ghi ra DVD để cài đặt hoặc dùng chương trình tạo ổ đĩa ảo để mở.

Phần mềm này đã được cài đặt thành công! quá trình cần phải chính xác:
1. Copy and paste the file nx7.lic found in the MAGNiTUDE folder on the disk.
2. Open this file with Notepad and edit the 1st line, replace "this_host" with the name of your team or computer name, save changes and close it.
3. Install UGSLicensing, directing nx7.lic previously modified file when requested.
4. Install NX 7.0.
5. Copy and paste the 4 folders on MAGNiTUDE in C:\Program Files\UGS\NX 7.0.
6. Go to C:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGFLEXLM and run LMTools. Configure the "Flexlm Service 1" with the following information:

Service Name: Flexlm Service 1
Path to the lmgrd.exe file: "C:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGFLEXLM\lmgrd.exe"
Path to the license file: "C:\Program Files\NX7\nx7.lic"
Path to the debug log file: "C:\Program Files\UGS\UGSLicensing\ugslicensing.log"

Upon completion of the service click "Save Service" and close the LMTools.

7. Right click on My Computer and go to Properties\Advanced\Environment Variables and in the 2nd box called System Variables, check if There is a variable of this type: UGS_LICENSE_SERVER. If so, eliminate them.

Then create a new one as follows:

Variable Name: UGS_LICENSE_SERVER
Variable value: 28000 @ (name of your team)

* Note: The name of your team is without the parentheses.

Upon completion click OK.

8. Open as Administrator LMTools from Menu Start\UGS NX 7.0\NX Licensing Tools.
In the tab Service/License File, select Configuration using services Flexlm

Service 1.
Then go to the tab Start/Stop/Reread and click the Stop Server (if it appears Unable to

Stop, select the "Force Server Shutdown" and repeat this last step.
Back to tab Service/License File and select Configuration using License File Browse and

locate the file NX7 amended at the beginning.
Back to Select Configuration using services and we go to the tab Start/Stop/ Reread and we

click Start Server.
It must appear... Finding License Server and finished a few seconds says Start Successfully!.
9. Restart your computer and you're ready.
-Khởi động lại máy tính! Hoàn tất!

dinhcanh
27-03-2012, 07:33 AM
Các bạn có thể tham khảo cách cài đặt NX bằng hình ảnh tại kink của Trung tâm đào tạo NX VPT: Cách cài NX (http://vpt.edu.vn/tai-lieu/phan-mem/huong-dan-cai-dat-nx/)