PDA

View Full Version : Tuyển tập ebooks về plc sưu tầm đượcprotable
23-03-2009, 10:41 PM
Tuyển tập ebooks về plc sưu tầm được

MitsubishiMelsecPlcLadderLogicApplication (http://www.ziddu.com/downloadlink/1785116/2MitsubishiMelsecPlcLadderLogicApplication.pdf)
AllenBradley-ScadaSystemGuide (http://www.ziddu.com/downloadlink/3918920/AllenBradley-ScadaSystemGuide.pdf)
Dieu_khien_PLc_dung_OMRON (http://www.ziddu.com/downloadlink/3894689/Dieu_khien_PLc_dung_OMRON.pdf)


còn nữa....

longthophi
20-05-2009, 01:59 PM
anh co bai tap plc khong share cho moi nguoi voi

STHence
02-06-2009, 09:51 PM
Nếu có bài tập tiếng Anh hay tiếng Việt thì hay quá nhỉ!

protable
04-08-2009, 07:26 AM
http://thisisplc.blogspot.com xem thu, moi ve, gio moi upload lai ne

naptle
04-08-2009, 07:02 PM
Mình cũng sưu tầm được một ít nè , tài liệu , soft , đủ cả :
Giới thiệu qua về PLC (HiHi)
PLC là viết tắt của tiếng Anh: Programmable Logic Controller là một bộ điều khiển logic lập trình được. PLC dùng để thay thế các mạch relay (rơ le) trong thực tế. PLC hoạt động theo phương thức quét các trạng thái trên đầu ra và đầu vào. Khi có sự thay đổi ở đầu vào thì đầu ra sẽ thay đổi theo. Ngôn ngữ lập trình của PLC có thể là Ladder hay State Logic. Hiện nay có nhiều hãng sản xuất ra PLC như Siemens, Allen-Bradley, Mitsubishi Electric, General Electric, Omron, Honeywell...

I. Khái quát về PLC.

1. PLC hay bộ điều khiển lập trình là gì?

* PLC (Programmable Logic Controller hay Programmable Controller) thực chất là một máy tính điện tử được sử dụng trong các quá trình tự động hóa trong công nghiệp
* Thiết bị điều khiển có thể "lập trình mềm", làm việc theo chương trình lưu trong bộ nhớ (như 1 máy tính điều khiển chuyên dụng)
* Thích hợp nhất cho điều khiển logic (thay thế các rơle), song cũng có thể chức năng điều chỉnh (như PID, mờ,...) và các chức năng tính toán khác.

2. Phạm vi ứng dụng.

* Lúc đầu chủ yếu trong các ngành công nghiệp chế tạo, điều khiển các quá trình rời rạc.
* Ngày nay cả trong điều khiển trình tự và điều khiển quá trình liên tục -> cạnh tranh với Compact Digital Controllers và các hệ DCS trong các ứng dụng “lai”.
* Thiết bị thu thập dữ liệu trong các hệ SCADA

3. Lịch sử phát triển.

* 1968: Richard Morley sáng tạo ý tưởng PLC cho General Motors
* 1969: PLC đầu tiên (Allen Bradley và Bedford), được GM sử dụng trong công nghiệp ô-tô (128 DI/DO, 1kByte bộ nhớ)
* 1971: Ứng dụng PLC đầu tiên ngoài CN ô-tô
* 1973: PLC „thông minh“ với khả năng tính toán, điều khiển máy in, xử lý dữ liệu, giao diện màn hình
* 1975: PLC với bộ điều khiển PID
* 1976: Lần đầu tiên sử dụng trong hệ thống phân cấp điều khiển dây chuyền sản xuất
* 1977: mP-based PLC
* 1980: Các module vào/ra thông minh
* 1981: PLC nối mạng, 16-bit PLC, các màn hình CRT màu
* 1982: PLC với 8192 I/O (lớn nhất)
* 1992: Chuẩn IEC 61131 ra đời
* 1996: Slot-PLC, Soft-PLC,...

NGUỒN http://vn.myblog.yahoo.com/k29vn/article?mid=402&fid=-1&action=next

naptle
04-08-2009, 07:03 PM
PLC Mitsubishi

Hướng dẫn sử dụng FX-TRN-BEG-E (tiếng Việt) (tài liệu của Đại học CN thành phố HCM): http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/MITSUBISHI/Huong dan su dung.rar (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/MITSUBISHI/Huong%20dan%20su%20dung.rar)
Phần mềm FX-TRN-BEG-E: (gặp mình để chép) (khoảng 30 MB)
Phần mềm GX-Developer: (gặp mình để chép) (khoảng 50 MB)

PLC ALLEN-BRADLEY (xin cảm ơn bạn Khai Huynh đã cung cấp tài liệu giúp DD04KSTN xây dựng phần này)

Giới thiệu về PLC RXLogic500o của Rockwell automation =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/AB/common.rar
Tập lệnh của Logix5000=>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/AB/general_instr.rar

PLC Logo


http://eolsurplus.com/images/SiemensLogoPLC.jpg (http://anime-pornromildaedith0122.googlegroups.com/web/8047c787fb.html?gda=ij1CdEEAAADGPbnz8ZwiYWR_txv4vf_x8acNbetTgGJHaa4D8ZmrpNQnx1_Akwh2K-_ivU5fKjJTCT_pCLcFTwcI3Sro5jAzlXFeCn-cdYleF-vtiGpWAA&rnd=9096)+Hướng dẫn lập trình cho PLC Logo=> http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/LOGO/HuongDanSuDungLOGO!.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/LOGO/HuongDanSuDungLOGO%21.pdf)
+Bài tập lập trình PLC Logo => http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/LOGO/Buoi_1.ppt (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/LOGO/Buoi_1.ppt)

Phần mềm mô phỏng: Logosoft Comfort (để đâu rồi, tìm chưa ra, post sau, hì...hì)
PLC CPM1 - OMRON

http://www.omron.com.vn/images/CP1L_small.jpg


+Mục lục => http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/CPM1/Muc luc.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/CPM1/Muc%20luc.pdf)
+Giới thiệu CPM1 =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/CPM1/1_Gioi thieu CPM1 Kit.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/CPM1/1_Gioi%20thieu%20CPM1%20Kit.pdf)
+Cấu trúc CPM1 =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/CPM1/2_Cau truc CPM1.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/CPM1/2_Cau%20truc%20CPM1.pdf)
+Lập trình bàn phím =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/CPM1/3_Lap trinh dung ban phim.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/CPM1/3_Lap%20trinh%20dung%20ban%20phim.pdf)
+Lập trình ladder =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/CPM1/4_Lap trinh so do hinh thang.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/CPM1/4_Lap%20trinh%20so%20do%20hinh%20thang.pdf)
+Tập lênh =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/CPM1/5_Cac lenh pho bien.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/CPM1/5_Cac%20lenh%20pho%20bien.pdf)
+Lập trình syswin =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/CPM1/6_Lap trinh bang Syswin.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/CPM1/6_Lap%20trinh%20bang%20Syswin.pdf)
PLC S7-200:

http://www.automation.siemens.com/fea/grafik/produktbilder/tp_s7-200.jpg (http://anime-pornromildaedith0122.googlegroups.com/web/8047c787fb.html?gda=ij1CdEEAAADGPbnz8ZwiYWR_txv4vf_x8acNbetTgGJHaa4D8ZmrpNQnx1_Akwh2K-_ivU5fKjJTCT_pCLcFTwcI3Sro5jAzlXFeCn-cdYleF-vtiGpWAA&rnd=7075)


+ Giới thiệu tổng quan về S7-200
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7200/S7-200.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7200/S7-200.pdf)
+ Giới thiệu tổng quan về S7-200 (siemens)
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7200/PLC S7-200.doc (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7200/PLC%20S7-200.doc)
+ Học nhanh S7-200 ****(quan trọng)****
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7200/GiaotrinhS7200.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7200/GiaotrinhS7200.pdf)
+ Sử dụng HSC(High Speed Counter) của S7-200
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7200/HSC.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7200/HSC.pdf)
+ Bài tập lập trình cho S7-200
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7200/Buoi_2.ppt (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7200/Buoi_2.ppt)
+ Chuyên đề:
-Hướng dẫn về các hàm thư viện của S7-200 (chú ý chỉ hỗ trợ cho Microwin 3.2)
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7200/CACHAMTHUVIEN.rar (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7200/CACHAMTHUVIEN.rar)
Phần mềm mô phỏng: S7-200 sim =>download: http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7200/S7-200 sim.rar (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7200/S7-200%20sim.rar)

( Các bạn tải về và xem access key trong file clave để chạy, không cần cài đặt)

naptle
04-08-2009, 07:03 PM
PLC S7-300:

http://www.hiendaihoa.com/Texterea/popups/upload/S7-300.0.gif (http://anime-pornromildaedith0122.googlegroups.com/web/8047c787fb.html?gda=ij1CdEEAAADGPbnz8ZwiYWR_txv4vf_x8acNbetTgGJHaa4D8ZmrpNQnx1_Akwh2K-_ivU5fKjJTCT_pCLcFTwcI3Sro5jAzlXFeCn-cdYleF-vtiGpWAA&rnd=2304)


+Giới thiệu sơ lược về S7-300
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/S7300_Overview.ppt (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/S7300_Overview.ppt)
+Cài đặt PLC S7-300
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/Phan2_Caidat.ppt (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/Phan2_Caidat.ppt)
+Cấu hình PLC S7-300
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/Phan3_cauhinh.ppt (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/Phan3_cauhinh.ppt)
+Giới thiệu các vùng nhớ cho S7-300
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/Phan4_vungnho.ppt (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/Phan4_vungnho.ppt)
+Tập lệnh của S7-300
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/Phan5_taplenh.ppt (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/Phan5_taplenh.ppt)
+Giới thiệu lập trình cho S7-300 bằng phần mềm step7 - microwin
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/KY THUAT LAP TRINH.rar (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/KY%20THUAT%20LAP%20TRINH.rar)
+Học nhanh S7-300 ****(quan trọng)*****
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/GiaotrinhS7300.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/GiaotrinhS7300.pdf)
+Bài tập lập trình cho S7-300
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/buoi3.ppt (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/buoi3.ppt)
+Chuyên đề:
-Hướng dẫn giao tiếp MPI cho S7-300
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/MPI S7-300.rar (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/MPI%20S7-300.rar)
-Các khối ngắt trong S7-300
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/ngat.rar (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/ngat.rar)
-Kĩ thuật lập trình cho S7-300
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/S7scl__b.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S7300/S7scl__b.pdf)Phần mềm mô phỏng: đã tích hợp sẵn trong bộ Step 7 - Microwin v4.0


Win CC:

+ Hướng dẫn sử dụng WinCC
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/WINCC/Giangday_Wincc.pdf
+ Bài tập WinCC
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/WINCC/buoi5_BK.ppt


HMI (Human Machine Interface)

+ Giới thiệu HMI

http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/HMI/TD200.rar
+ Hướng dẫn lập trình cho TD200
http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/HMI/HMI overview.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/HMI/HMI%20overview.pdf)

http://img.alibaba.com/photo/10239769/Industrial_Integrated_PLC_HMI_Device.jpg (http://anime-pornromildaedith0122.googlegroups.com/web/8047c787fb.html?gda=ij1CdEEAAADGPbnz8ZwiYWR_txv4vf_x8acNbetTgGJHaa4D8ZmrpNQnx1_Akwh2K-_ivU5fKjJTCT_pCLcFTwcI3Sro5jAzlXFeCn-cdYleF-vtiGpWAA&rnd=5698)
Tài liệu về OPC server (OLE process control) - download =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/OPC/OPC Overview 1.00.pdf (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/OPC/OPC%20Overview%201.00.pdf) (http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/OPC/OPC%20Overview%201.00.pdf)
Intouch Wonderware: Hướng dẫn sử dụng intouch - download =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/INTOUCH/Intouch.pdf
PC Access: hướng dẫn sử dụng - download (coi phim nghe anh em) (gặp mình để chép 45MB) =>
Giao tiếp Visual Basic và OPC server - download (Hot) =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/INTOUCH/UsingVisualBasicwithOPC.ppt
SCADA

Hướng dẫn SCADA cho người mới bắt đầu - download =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/SCADA/SCADA.rar
Tổng quan về mạng công nghiệp - download =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/SCADA/MANG.rar
Loạt bài giảng về SCADA của ĐHBK thành phố Hồ Chí Minh

SCADA Conception - outcome 1 =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/SCADA/Outcome01.rar
Data Acquisition and Networking - outcome 2 =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/SCADA/Outcome02.rar
Communication Technology - outcome 3 =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/SCADA/Outcome03.rar
Assigment - download =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/SCADA/Assign2.pdf
Tag conception and Programming - outcome 4 =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/SCADA/Outcome04.rar
Real-Time Data Acquisition Organization - outcome 6 =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/SCADA/Outcome06.rar
Device Connection Mecha.nism - outcome 7 =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/SCADA/Outcome07.rar
OPC server - outcome 8 =>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/SCADA/Outcome08.rar
Web-based SCADA - Third Generation SCADA - download=>http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/SCADA/Web-basedSCADA.rar

vutrung90
18-04-2013, 08:52 PM
anh ơi.anh có thể share lại cho em tập lệnh của RSlogix5000 và hướng dẫn lập trình RSlogix5000 được ko anh? em cảm ơn anh !

anenebke
26-04-2013, 10:39 AM
Sao em download ko được vậy? hình như link chết rồi, mong anh và mọi người up lại với!
Cảm ơn anh đã chia sẻ!

ibmacer
02-01-2014, 11:17 PM
Gởi chú nè http://123doc.vn/share-mitsubishi-fx-programmable-logic-controllers-2-ed-applications-and-programming/Mjg3NQ==

ebook
02-01-2014, 11:45 PM
Thêm cuốn nữa http://123doc.vn/share-practical-industrial-safety-risk-assessment-and-shutdown-systems-elsevier-2003/Mjk1Nw==

ebook
03-01-2014, 07:45 AM
servo-magazine http://123doc.vn/share-servo-magazine-09-2008/MzA0OA==

ebook
03-01-2014, 08:37 AM
Engineers-mini-notebook-sensor-projects

links http://123doc.vn/share-engineers-mini-notebook-sensor-projects/MTkzOA==


Handbook-of-electric-power-calculations-3rd-edition
(http://123doc.vn/share-engineers-mini-notebook-sensor-projects/MTkzOA==)
http://123doc.vn/share-handbook-of-electric-power-calculations-3rd-edition/MjA2NA==

ebook
03-01-2014, 12:51 PM
Thêm cuốn nữa Omron-plc-programming

http://123doc.vn/share-omron-plc-programming/MzA4Nw==

ebook
04-01-2014, 05:37 PM
Servo-magazine-04-2008

http://123doc.vn/share-servo-magazine-04-2008/MzMyNw== (http://123doc.vn/share-servo-magazine-04-2008/MzMyNw==)

Transformer

http://123doc.vn/share-transformer/Mjk0OQ==

ebook
04-01-2014, 11:33 PM
Control-and-scheduling-codesign-flexible-resource-management-in-real-time-control-systems

http://123doc.vn/share-control-and-scheduling-codesign-flexible-resource-management-in-real-time-control-systems-feng-xia-you-xian-sun/MzQzMQ==

ebook
05-01-2014, 01:09 PM
Dynamic-system-modelling-and-control-3

http://123doc.vn/share-dynamic-system-modelling-and-control-3/MzU4OA==