<Xóa bài vì lí do bảo mật thông tin>
Đề nghị MOD xem xét việc xóa luôn chủ đề này. Xin cảm ơn!