Hi các bạn,

Để phục vụ cho bài thuyết trình trong hội thảo do Meslab tổ chức vào 4/11 cũng như cung cấp cho các thành viên Meslab cũng như cộng đồng cơ khí Việt Nam cái nhìn tương đối đầy đủ về...