Trang 9/9 đầuđầu 123456789
kết quả từ 81 tới 88 trên 88
 1. #81
  Thành viên

  Tham gia
  Sep 2008
  Bài gởi
  207

  Được tài trợ

  Lập trình Macro đôi khi còn hiệu quả hơn dùng CAM. Thường dùng cho bài toán được lập sẵn
  VD G-Code cắt plasma lỗ tròn trên ống thép, thực hiện trên Mach3 gia công 4th:
  (CNC A axis Plasma TUBE routine)
  (by ngvavinh@gmail.com)
  #100= 1.250 (CutTube Diameter)
  #101= 1.250 (Uncut Tube Diameter)
  #103= .095 ( Tube Thickness )
  #104= 45 (Joint ANGLE)
  #200 = [#100 / 2] (RO)
  #201 = [#101 / 2] (RU)
  #202 = [#200 - #103] (RI)
  #203 = #104 (AF)
  #204 = 10 (ID)
  #300= 2 (A step in deg)
  G0 G40 G54 G90 G49 G17 G50 G64 G91.1 G94
  G0 A0.000 x0.000 Z1.000 F500
  Z0.000
  M98 P01 L180
  G0 A0.000 X0.000 Z1.000
  M30
  o01
  G1 A#300 X [sqrt [#201 **2 - [ [#202 * sin [#204]] **2]] / sin[#203] - tan [90-#203] * #202 * cos[#204]]
  #204=[#204+2]
  #300=[#300+2]
  m99
  %
  Thiết kế giao diện điều khiển máy Mach3CNC chuyên dung
  VinTecMac ngvavinh@gmail.com

 2. Những người đã ĐỒNG CẢM với CN-ECM vì bài viết hữu ích:

  namnp2007 (08-02-2016)

 3. #82
  Thành viên

  Tham gia
  Jun 2016
  Bài gởi
  23
  xin chào mọi người người .
  em xin chia sẻ 1 chương trình macro để mọi người cùng nghiên cứu,va giao lưu học hỏi nhau nhé.
  %
  O9811(REN XYZ MEASURE)
  G5.1Q0
  G65P9724
  IF[#19EQ#0]GOTO1
  IF[#20EQ#0]GOTO1
  #3000=91(ST INPUT MIXED)
  N1G53
  IF[#19EQ#0]GOTO2
  IF[#11EQ#0]GOTO2
  #3000=91(SH INPUT MIXED)
  N2G53
  IF[#20EQ#0]GOTO3
  IF[#13EQ#0]GOTO3
  #3000=91(TM INPUT MIXED)
  N3G53
  #1=135
  WHILE[#1LE149]DO1
  #[#1]=#0
  #1=#1+1
  END1
  #10=#5041(X START)
  #12=#5042(Y START)
  G31X[#10-#502]Y[#12-#503]F#119
  G53
  IF[ABS[#5061-[#10-#502]]GE#123]GOTO22
  IF[ABS[#5062-[#12-#503]]GE#123]GOTO22
  #30=-1(DIR FLAG)
  IF[#24NE#0]GOTO5
  IF[#25NE#0]GOTO7
  (Z MOVE)
  IF[#26EQ#0]GOTO225
  #7=5203
  IF[[#5043-#116]LT#26]GOTO4
  #30=1
  N4G53
  G65P9726Z#26Q#17
  IF[#149NE0]GOTO21
  #135=#10
  #136=#12
  #137=#126-#116(Z POS)
  #138=#137
  IF[#8EQ#0]GOTO45
  #138=#138+#[2000+#8](SIZE)
  N45G53
  #142=#137-#26(Z ERROR)
  #143=#138-#26(SIZE ERROR)
  #145=ABS[#142](T P ERR)
  #146=#143*#30(METAL CON)
  GOTO9
  N5G53(X MOVE)
  IF[#25NE#0]GOTO225
  IF[#26NE#0]GOTO225
  #6=#500
  #7=5201
  IF[#5041LT#24]GOTO6
  #6=-#500
  #30=1
  N6G53
  G65P9726X#24Q#17S#500
  IF[#149NE0]GOTO21
  #135=#124+#6+#502(COR SKIP POS)
  #136=#12
  #138=#135
  IF[#8EQ#0]GOTO65
  #138=#138+#[2000+#8](ACT SIZE)
  N65G53
  #140=#135-#24(X ERROR)
  #143=#138-#24(SIZE ERROR)
  #145=ABS[#140](T P ERROR)
  #146=#143*#30(METAL CON)
  GOTO9
  N7G53(Y MOVE)
  IF[#26NE#0]GOTO225
  #6=#501
  #7=5202
  IF[#5042LT#25]GOTO8
  #6=-#501
  #30=1
  N8G53
  G65P9726Y#25Q#17S#501
  IF[#149NE0]GOTO21
  #135=#10
  #136=#125+#6+#503(Y SKIP POS)
  #138=#136
  IF[#8EQ#0]GOTO85
  #138=#138+#[2000+#8](ACT SIZE)
  N85G53
  #141=#136-#25(ERROR)
  #143=#138-#25(SIZE ERROR)
  #145=ABS[#141](TP ERROR)
  #146=#143*#30(METAL CON)
  N9G53
  #147=#30
  IF[#23EQ#0]GOTO10
  G65P9730H#11M#13S#19T#20W#23X#24Y#25Z#26
  N10G53
  IF[#21EQ#0]GOTO11(U UPPER TOL)
  IF[ABS[#143]GE#21]GOTO23
  IF[#145GE#21]GOTO23
  N11G53
  IF[#11EQ#0]GOTO13
  IF[ABS[#143]LT#11]GOTO12
  #148=1
  N12G53
  IF[#120AND4EQ4]GOTO13
  IF[ABS[#143]LT#11]GOTO13
  G0X#10Y#12
  #[3006-[[#120AND8]/8*6]]=1(OUT OF TOL)
  N13G53
  IF[#13EQ#0]GOTO15
  IF[ABS[#145]LT[#13/2]]GOTO14
  #148=2
  N14G53
  IF[#120AND4EQ4]GOTO15
  IF[ABS[#145]LT[#13/2]]GOTO15
  G0X#10Y#12
  #[3006-[[#120AND8]/8*6]]=1(OUT OF POSITION)
  N15G53
  IF[#20EQ#0]GOTO19
  IF[ABS[#146]LT#22]GOTO19(NULL BAND)
  IF[#9NE#0]GOTO16
  #9=1
  N16G53
  G65P9732T#20C[#146*#9]Z#26
  N19G53
  IF[#19EQ#0]GOTO24
  G65P9732S#19Z#26W1.0
  GOTO24
  N21G53
  IF[#149NE2]GOTO22
  G0X#10Y#12
  #3000=93(PROBE FAIL)
  N22G53
  G0X#10Y#12
  #3000=92(PROBE OPEN)
  N225G53
  G0X#10Y#12
  #3000=91(XYZ INPUT MIXED)
  N23G53
  #148=3
  IF[#120AND4EQ4]GOTO24
  G0X#10Y#12
  #[3006-[[#120AND8]/8*6]]=1(UPPER TOL EXCEEDED)
  N24G53
  G0X#10Y#12
  M99

  %

 4. #83
  Thành viên

  Tham gia
  Jun 2016
  Bài gởi
  23
  cái này lập bằng tay hay phần mềm bác ơi.xin bác chỉ giáo cho em với

 5. #84
  Thành viên

  Tham gia
  Sep 2016
  Bài gởi
  2
  Trích Nguyên văn bởi ngocm02 View Post
  Đây là chương trình chạy phay 1/2 mặt cầu sử dụng Macro trong CIMCO V6 có sẵn.
  Chương trình cực ngắn
  Các bác tham khảo

  G90G0G54X-10.Y0M3S4500 G43Z50.H1M8 #1=0.5 WHILE[#1LE50.]DO1 #2=50.-#1 #3=SQRT[2500.-[#2*#2]] G1Z-#1F20 X-#3F500 G2I#3 #1=#1+0.5 END1 G0Z50.M5 M30
  Bạn có thể chỉ mình cách lấy chương trình macro trong CimcoV6 dc kg bạn, mình cũng rất muốn tìm hiểu về vấn đề này mà không có ai chỉ, tks bạn

 6. #85
  Thành viên
  ngocm02's Avatar
  Tham gia
  Jan 2009
  Bài gởi
  157
  Trích Nguyên văn bởi vanthai1906 View Post
  Bạn có thể chỉ mình cách lấy chương trình macro trong CimcoV6 dc kg bạn, mình cũng rất muốn tìm hiểu về vấn đề này mà không có ai chỉ, tks bạn
  Mình cài ổ C thì nó sẽ ra thế này. Còn bạn cài ở ổ nào thì minh không biết.
  C:\CIMCO\CIMCOEdit6\Samples\Fanuc Mill
  thay đổi nội dung bởi: ngocm02, 15-10-2016 lúc 02:11 AM Lý do: Thiếu nội dung
  Đừng bao giờ để cho mình có sự lựa chọn

 7. #86
  Thành viên

  Tham gia
  Mar 2017
  Bài gởi
  1
  Có ai hiểu về chương trình máy mài cnc stugami này không chì giúp mình được không.xin cảm ơn nhiều


  %
  O0505(TRUNNI 1730505)
  G22(IN-NG)
  #108=31.744(FINISH-DIA)
  #109=0(GAUGE-ON=1/-OFF=0)
  #110=285(HEAD-RPM)
  #111=ABS[#108-#550](DIAMETER-CHECK)
  IF[#111LT0.001]GOTO1
  #3000=23(DIAMETER-SET-NG)
  N1
  IF[#509EQ1]GOTO3
  #3000=24(WORK,SET-NOT-FINISH)
  N3
  IF[#1005EQ1]GOTO4
  #3000=20(WHEEL IS NOT REVOLVING)
  N4
  G0T0
  G30U0
  G30W0
  M98P7001(WHEEL-DIA,COLLECT)
  G50X#500Z#501
  /M98P9800
  N5(LOCATOR)
  G30U0
  G0Z[#505+1.5]
  U[#504-#5021]M26
  G4
  G1G98M93
  G31P1W-5.0F100
  G4U0.1
  M95
  #506=#5042(NAW)
  #507=#505-#506(SA)
  IF[ABS[#507]GT#513]GOTO302
  N15
  G50Z#505
  G0W1.5
  M27
  IF[#109EQ1]GOTO20(GAUGE)
  N10(GAUGE-OFF,GRINDING)
  G0Z3.0M13S#110
  X[#108+5.0]
  G1G98X[#108+1.5]Z1.5F500T1
  X[#108+1.0]Z1.0F10
  X[#108+0.5]Z0.5F5
  X[#108+0.3]Z0.3F2
  X[#108+0.1]Z0.1F1.0
  X[#108+0.05]Z0.05F0.4
  X[#108+0.01]Z0.01F0.1
  X#108Z0.0F0.02
  G4U3.0
  GOTO99

  N20(GAUGE-ON,GRINDING)
  G0Z5.0M13S#110T1
  X[#108+2.0]Z2.0
  M21
  G1G98X[#108+0.5]Z0.5F500
  X[#108+0.3]Z0.3F10
  IF[#1002EQ1]GOTO303(AMOUNT-CHECK)
  G31P2U-1.0W-1.0F0.4
  G31P3U-0.1W-0.1F0.1
  G31P4U-0.05W-0.05F0.05
  M95
  N24G50X#108
  M23
  G4U2.0
  N99
  G1G98U0.1W0.1F100
  G0U10.0W5.0
  G0T0
  M45
  G30U0M12
  G30W0M46
  M32
  #500=#5041
  M33
  GOTO1000
  N302
  G0W1.5M27
  G0T0
  G30U0
  G30W0
  #3000=10(LOCATOR-NG)
  N303
  M27
  G0U10.0
  G0T0
  G30U0M23
  G30W0M12
  #3000=21(GRIND-AMOUNT-NOTHING)
  N1000
  M30
  %

 8. #87
  Thành viên

  Tham gia
  Nov 2013
  Bài gởi
  2
  Ngồi đọc từ trang 1 đến trang 9 rất hay, bài viết 4 năm trời tích lũy mình đọc chỉ 1 giờ hihi. Cảm ơn các Anh cao thủ nha
  thay đổi nội dung bởi: luckystar8x, 20-03-2017 lúc 03:41 PM Lý do: quên cảm ơn

 9. #88
  Thành viên

  Tham gia
  Mar 2017
  Bài gởi
  1
  Bạn có biết tham my mat to o dau dep


Trang 9/9 đầuđầu 123456789

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:27 AM.
Mã nguồn vBulletin 4.x.x
Bản quyền nội dung thuộc MES Lab.
Vui lòng ghi rõ nguồn MES LAB. và LINK đến bài trích dẫn

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng lên.
Diễn đàn không chịu trách nhiệm về nội dung các liên kết ngoài.
DMCA.com Protection Status