Tại sao khi ép nhựa AS thì sản phẩm làm ra thường bị nứt? Nguyên nhân là do khuôn bị lỗi hay nhiệt độ khi ép quá cao ? Có cách nào khắc phục nó không ? Xin mọi người giúp với tại em đang rất gấp. cảm ơn trước ạ !!!!