Lectures & Handouts

Free of charge - for classes - pdf, ppt format
Design Thinking & Product Development MES LAB
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
280
Updated
Thiết kế cho Môi trường MES LAB
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
164
Updated
Thiết kế cho Chế tạo MES LAB
Design for Manufacturing
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
308
Updated
Thiết kế công nghiệp MES LAB
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
178
Updated
Kiến trúc sản phẩm MES LAB
Product Architecture
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
209
Updated
Thử nghiệm Concept sản phẩm MES LAB
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
109
Updated
Lựa chọn và tối ưu concept sản phẩm MES LAB
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
153
Updated
Tạo mẫu concept sản phẩm MES LAB
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
125
Updated
Xác lập thông số kỹ thuật của sản phẩm MES LAB
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
112
Updated
Khảo sát khách hàng? MES LAB
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
114
Updated
Khả thi hóa ý tưởng & Lập kế hoạch MES LAB
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
121
Updated
Cơ hội kinh doanh & Phát triển ý tưởng MES LAB
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
97
Updated
Quy trình Thiết kế sản phẩm & Xây dựng đội ngũ MES LAB
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
107
Updated
Giới thiệu chung về Thiết kế Sản phẩm MES LAB
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
114
Updated
Giới thiệu về Thiết kế và Phát triển sản phẩm MES LAB
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
113
Updated
Giới thiệu về Thiết kế và Phát triển sản phẩm mới Nova
Đây là bài giảng MES LAB phát triển 6 năm trước, để giảng dạy nhập môn cơ bản cho người mới
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
103
Updated
Top