Resource icon

Vi Tài liệu cơ khí chế tạo máy 1

Tài liệu theo lộ trình cơ bản cho ae tham khảo

1. Cơ khí đại cương
http://megaurl.in/zNaV4ig8
2. Đồ họa kỹ thuật
http://megaurl.in/DSLG
3. Sức bền vật liệu
GT : http://megaurl.in/6odHi9B
Slice 1: http://megaurl.in/RvzF5zm
SLice 2: http://megaurl.in/cmWTbblO
4. Kỹ thuật đo và dung sai lắp ghép
http://megaurl.in/j3d7
5. Nguyên lý máy
GT: http://megaurl.in/dqjrt
BT: http://megaurl.in/yp8oVkd
6. Chi tiết máy
GT1: http://megaurl.in/5u07A48
GT2: http://megaurl.in/L25zppC
7. Vật liệu kim loại
GT: http://megaurl.in/e71GdRA
Slice: http://megaurl.in/NnAvbN
8. Chế tạo phôi
GT: http://megaurl.in/uIQdViua
9. Nguyên lý gia công vật liệu
GT: http://megaurl.in/OtNK
http://megaurl.in/jaiw1XB
10. Thiết kế dụng cụ cắt
GT: http://megaurl.in/6A3d
11. Công nghệ chế tạo máy
GT: http://megaurl.in/VFo7DD1p
12. Đồ gá
GT: http://megaurl.in/0VUhf
Atlas đồ gá: http://megaurl.in/IA8p16A
13.Thủy khí
http://megaurl.in/j0B5JMZs
14. Máy công cụ
http://megaurl.in/uZNtLGf
15. Công nghệ CNC
http://megaurl.in/6imLp8U
# Fanpage chia sẻ tài liệu: http://megaurl.in/mw4l
Lượt thích: tung2010
Author
Phạm Ran
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings
Top