Nova & Co. - Organizing Innovations

Thương hiệu chuyên sâu về Tổ chức vận hành bộ phận, dự án, hoạt động R&D, Đổi mới sáng tạo, Thiết kế & Phát triển sản phẩm

Giới thiệu về Nova & Co.

Câu chuyện

Năm 2009, TS. Trần Anh Tuấn, người sáng lập Nova & Co., đồng thời là founder của MES LAB, đăng ký theo học chương trình MSc. thuộc ĐH Dongguk, Hàn Quốc, chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Industrial & Systems Engineering - ISE).

Chương trình này đã mang đến sự thay đổi về định hướng nghề nghiệp cho anh ấy, từ chuyên ngành ban đầu là Kỹ thuật Vật liệu, sang một chuyên ngành hoàn toàn mới với giới chuyên môn tại Việt Nam: Thiết kế và Phát triển sản phẩm mới, thuộc danh mục chuyên ngành trong ISE. Anh đã học tiếp bậc học Ph.D tại đây và chuyên sâu thêm về Design Thinking cho đổi mới sáng tạo, tích hợp sản phẩm - dịch vụ, nghiên cứu hành vi sáng tạo của Khách hàng. Anh đã làm việc cho nhiều dự án được tài trợ bởi chính phủ và các tập đoàn Hàn Quốc về lĩnh vực này.

Sau khi tốt nghiệp Ph.D, TS. Trần Anh Tuấn tham gia giảng dạy, đào tạo huấn luyện, tư vấn và quản lý, lãnh đạo R&D, Đổi mới công nghệ, Phát triển sản phẩm tại nhiều tập đoàn Việt Nam. Đây là lúc anh va chạm với những thực tế sinh động của việc tổ chức và vận hành, quản trị R&D trong môi trường doanh nghiệp Việt và bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Với tất cả những gì đã tích lũy về kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm, cộng với sự trăn trở khi nhìn vào quãng đường 15 năm đã qua và hành trình đi từ một người mới (freshman) trong lĩnh vực, đến một chuyên viên, trưởng nhóm, và đến vai trò quản lý và lãnh đạo, TS. Tuấn nhận thấy cần có những sự hỗ trợ với những cá nhân và tổ chức đã và sẽ lựa chọn con đường Đổi mới, sáng tạo, phát triển sản phẩm, thực hành R&D giống như anh.

Và đó là bối cảnh ra đời của Nova *& Co., vận hành bởi TS. Trần Anh Tuấn (a.k.a Nova) và các cộng sự, đơn vị chuyên sâu về Tổ chức vận hành bộ phận, dự án, hoạt động R&D, Đổi mới sáng tạo, Thiết kế & Phát triển sản phẩm.

Lĩnh vực

Sản phẩm - dịch vụ

Liệt kê

Sách

Tư vấn gói

NC TT

 ,,,

  • Published
    3/4/2023
  • Page views
    437
Top