CAD / CAM / CNC / CAE

Các vấn đề về CAD/CAM/CNC/CAE. KHÔNG QUẢNG CÁO

Tổng quan CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM
Chủ đề
270
Thảo luận
1.637
Chủ đề
270
Thảo luận
1.637
Chủ đề
6.671
Thảo luận
46.185

Máy CNC

Các chủ đề về CNC
Chủ đề
1.714
Thảo luận
10.216
Chủ đề
1.714
Thảo luận
10.216

CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...
Chủ đề
542
Thảo luận
3.969
Chủ đề
542
Thảo luận
3.969
Top