CAD / CAM / CNC / CAE

Các vấn đề về CAD/CAM/CNC/CAE. KHÔNG QUẢNG CÁO

Tổng quan CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM
Chủ đề
254
Thảo luận
1.610
Chủ đề
254
Thảo luận
1.610

Phần mềm CAD/CAM - I

Các phần mềm CAD CAM - I
Chủ đề
5.390
Thảo luận
38.192

Phần mềm CAD/CAM - II

Các phần mềm khác bao gồm: SolidCAM, InventorCAM, BobCAD-CAM, SpaceClaim, SprutCAM, VISI Series, Matlab, Vericut, Esprit, ArtCAM - JdPaint, TopSolid, CADmeister,...
Chủ đề
812
Thảo luận
4.559
Chủ đề
812
Thảo luận
4.559

Các phần mềm CAM

Các phần mềm CAM gồm có: Solidedge, Cimatron, Delcam, Mastercam
Chủ đề
1.196
Thảo luận
7.630
Chủ đề
1.196
Thảo luận
7.630

Máy CNC

Các chủ đề về CNC
Chủ đề
1.676
Thảo luận
10.093
Chủ đề
1.676
Thảo luận
10.093

CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...
Chủ đề
523
Thảo luận
3.708
Chủ đề
523
Thảo luận
3.708
Top