CAD / CAM / CNC / CAE

Các vấn đề về CAD/CAM/CNC/CAE. KHÔNG QUẢNG CÁO

 1. TỔNG QUAN VỀ CAD CAM

  Các vấn đề chung về CAD CAM
  Discussions:
  234
  Messages:
  1,567
 2. PHẦN MỀM CAD CAM - I

  Các phần mềm CAD CAM - I
  Discussions:
  3,893
  Messages:
  25,811
 3. PHẦN MỀM CAD CAM - II

  Các phần mềm CAD CAM - II
 4. PHẦN MỀM CAD CAM - III

  Các phần mềm CAD CAM PLM khác
  Latest: Phần mềm solid cam 2010 Bui Chien, Sep 6, 2019
 5. CHUYÊN MỤC CNC

  Các chủ đề về CNC
  Discussions:
  1,649
  Messages:
  10,019
 6. CAE & CÁC PHẦN MỀM MÔ PHỎNG

  Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...
  Discussions:
  507
  Messages:
  3,342
Loading...