CAD / CAM / CNC / CAE

Các vấn đề về CAD/CAM/CNC/CAE. KHÔNG QUẢNG CÁO

 1. TỔNG QUAN VỀ CAD CAM

  Các vấn đề chung về CAD CAM
  Discussions:
  230
  Messages:
  1,533
 2. PHẦN MỀM CAD CAM - I

  Các phần mềm CAD CAM - I
  Discussions:
  3,852
  Messages:
  25,679
  Latest: SmartElectrode 8.0 wildchild, Nov 11, 2018 at 8:29 PM
 3. PHẦN MỀM CAD CAM - III

  Các phần mềm CAD CAM PLM khác
 4. CHUYÊN MỤC CNC

  Các chủ đề về CNC
  Discussions:
  1,610
  Messages:
  9,925
 5. CAE & CÁC PHẦN MỀM MÔ PHỎNG

  Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...
  Discussions:
  487
  Messages:
  3,029
Loading...