CAD / CAM / CNC / CAE

Các vấn đề về CAD/CAM/CNC/CAE. KHÔNG QUẢNG CÁO

Tổng quan CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM
Chủ đề
257
Thảo luận
1.621
Chủ đề
257
Thảo luận
1.621
Chủ đề
6.637
Thảo luận
46.056

Máy CNC

Các chủ đề về CNC
Chủ đề
1.703
Thảo luận
10.184
Chủ đề
1.703
Thảo luận
10.184

CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...
Chủ đề
537
Thảo luận
3.930
Chủ đề
537
Thảo luận
3.930
Top