CAD / CAM / CNC / CAE

Các vấn đề về CAD/CAM/CNC/CAE. KHÔNG QUẢNG CÁO

Tổng quan CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM
Chủ đề
251
Thảo luận
1.597
Chủ đề
251
Thảo luận
1.597

Phần mềm CAD/CAM - I

Các phần mềm CAD CAM - I
Chủ đề
5.375
Thảo luận
38.134

Phần mềm CAD/CAM - II

Các phần mềm khác bao gồm: SolidCAM, InventorCAM, BobCAD-CAM, SpaceClaim, SprutCAM, VISI Series, Matlab, Vericut, Esprit, ArtCAM - JdPaint, TopSolid, CADmeister,...
Chủ đề
810
Thảo luận
4.546
Chủ đề
810
Thảo luận
4.546

Các phần mềm CAM

Các phần mềm CAM gồm có: Solidedge, Cimatron, Delcam, Mastercam
Chủ đề
1.196
Thảo luận
7.616
Chủ đề
1.196
Thảo luận
7.616

Máy CNC

Các chủ đề về CNC
Chủ đề
1.664
Thảo luận
10.067
Chủ đề
1.664
Thảo luận
10.067

CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...
Chủ đề
520
Thảo luận
3.607
Chủ đề
520
Thảo luận
3.607

Thành viên đang online

Top