CAD / CAM / CNC / CAE

Các vấn đề về CAD/CAM/CNC/CAE. KHÔNG QUẢNG CÁO

 1. TỔNG QUAN VỀ CAD CAM

  Các vấn đề chung về CAD CAM
  Discussions:
  231
  Messages:
  1,564
 2. PHẦN MỀM CAD CAM - I

  Các phần mềm CAD CAM - I
  Discussions:
  3,888
  Messages:
  25,794
 3. PHẦN MỀM CAD CAM - II

  Các phần mềm CAD CAM - II
  Latest: Vẽ lò xo elip trong SOLIDWORKS Industrial Design SW, Jul 18, 2019 at 9:55 AM
 4. CHUYÊN MỤC CNC

  Các chủ đề về CNC
  Discussions:
  1,640
  Messages:
  10,000
  Latest: CHU TRÌNH TIỆN REN XUẤT TỪ CAM SonPham96, Jul 15, 2019 at 10:17 PM
 5. CAE & CÁC PHẦN MỀM MÔ PHỎNG

  Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...
  Discussions:
  505
  Messages:
  3,310
Loading...