CAD / CAM / CNC / CAE

Các vấn đề về CAD/CAM/CNC/CAE. KHÔNG QUẢNG CÁO

Tổng quan CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM
Chủ đề
256
Thảo luận
1.618
Chủ đề
256
Thảo luận
1.618

Phần mềm CAD/CAM - I

Các phần mềm CAD CAM - I
Chủ đề
5.398
Thảo luận
38.222

Phần mềm CAD/CAM - II

Các phần mềm khác bao gồm: SolidCAM, InventorCAM, BobCAD-CAM, SpaceClaim, SprutCAM, VISI Series, Matlab, Vericut, Esprit, ArtCAM - JdPaint, TopSolid, CADmeister,...
Chủ đề
813
Thảo luận
4.570
Chủ đề
813
Thảo luận
4.570

Các phần mềm CAM

Các phần mềm CAM gồm có: Solidedge, Cimatron, Delcam, Mastercam
Chủ đề
1.198
Thảo luận
7.636
Chủ đề
1.198
Thảo luận
7.636

Máy CNC

Các chủ đề về CNC
Chủ đề
1.684
Thảo luận
10.125
Chủ đề
1.684
Thảo luận
10.125

CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...
Chủ đề
531
Thảo luận
3.825
Chủ đề
531
Thảo luận
3.825

Thành viên đang online

Top