CAD / CAM / CNC / CAE

Các vấn đề về CAD/CAM/CNC/CAE. KHÔNG QUẢNG CÁO

Tổng quan CAD/CAM

Các vấn đề chung về CAD CAM
Chủ đề
256
Thảo luận
1.619
Chủ đề
256
Thảo luận
1.619

Phần mềm CAD/CAM - I

Các phần mềm CAD CAM - I
Chủ đề
5.401
Thảo luận
38.232

Phần mềm CAD/CAM - II

Các phần mềm khác bao gồm: SolidCAM, InventorCAM, BobCAD-CAM, SpaceClaim, SprutCAM, VISI Series, Matlab, Vericut, Esprit, ArtCAM - JdPaint, TopSolid, CADmeister,...
Chủ đề
814
Thảo luận
4.580
Chủ đề
814
Thảo luận
4.580

Các phần mềm CAM

Các phần mềm CAM gồm có: Solidedge, Cimatron, Delcam, Mastercam
Chủ đề
1.201
Thảo luận
7.644
Chủ đề
1.201
Thảo luận
7.644

Máy CNC

Các chủ đề về CNC
Chủ đề
1.690
Thảo luận
10.150
Chủ đề
1.690
Thảo luận
10.150

CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...
Chủ đề
532
Thảo luận
3.873
Chủ đề
532
Thảo luận
3.873
Top