CAD / CAM / CNC / CAE

Các vấn đề về CAD/CAM/CNC/CAE. KHÔNG QUẢNG CÁO

 1. TỔNG QUAN VỀ CAD CAM

  Các vấn đề chung về CAD CAM
  Discussions:
  240
  Messages:
  1,585
  Latest: Tiêu chí lựa chọn phần mềm Cam vuquynhnga88, Feb 13, 2020 at 11:06 AM
 2. PHẦN MỀM CAD CAM - I

  Các phần mềm CAD CAM - I
  Discussions:
  3,895
  Messages:
  25,861
  Latest: 8 lý do để chọn SolidCAM vuquynhnga88, Feb 14, 2020 at 1:36 PM
 3. PHẦN MỀM CAD CAM - II

  Các phần mềm CAD CAM - II
  Latest: Những vấn đề khi cài đặt Solidworks Tanchick, Feb 18, 2020 at 8:06 AM
 4. PHẦN MỀM CAD CAM - III

  Các phần mềm CAD CAM PLM khác
  Latest: Phần mềm Cadmeister tiêu văn tấn, Feb 16, 2020 at 5:44 AM
 5. CHUYÊN MỤC CNC

  Các chủ đề về CNC
  Discussions:
  1,660
  Messages:
  10,055
  Latest: Máy bị lỗi 751 AL12 KASUGA-ACE100, Feb 13, 2020 at 8:32 PM
 6. CAE & CÁC PHẦN MỀM MÔ PHỎNG

  Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...
  Discussions:
  515
  Messages:
  3,497
Loading...