CÔNG NGHỆ MỚI

Các thảo luận, nội dung về các Xu hướng Công nghệ, Phương pháp quản lý, Sản xuất mới của Việt Nam và thế giới. KHÔNG ĐƯA QUẢNG CÁO

 1. AUGMENTED REALITY

  Các thảo luận, nội dung về Công nghệ Thực tế ảo (VR)
  Discussions:
  3
  Messages:
  12
 2. BIG DATA

  Các thảo luận, nội dung về Công nghệ Dữ liệu lớn (Big Data)
  Discussions:
  3
  Messages:
  8
 3. INDUSTRY 4.0

  Các thảo luận, nội dung về Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0
  Discussions:
  8
  Messages:
  56
 4. INTERNET OF THINGS

  Các thảo luân, nội dung về xu hướng công nghệ Internet vạn vật ( Internet of Things)
  Discussions:
  3
  Messages:
  9
 5. DIGITAL MANUFACTURING & IN3D

  Các thảo luận, nội dung về Số hóa trong Sản xuất và Công nghệ In 3D (Digital Manufacturing & In 3D)
  Discussions:
  8
  Messages:
  29
 6. PLM - PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT

  Các thảo luận, nội dung về PLM (Product LifeCycle Management) - Lý thuyết Quản lý vòng đời sản phẩm
  Discussions:
  4
  Messages:
  8
Loading...