ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO // INNOVATION

Innovation for Business & Startup

THÔNG TIN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Các chính sách, hỗ trợ cho hoạt động đổi mới sáng tạo; các hội thảo, triển lãm, workshop,...cho lĩnh vực này; các công nghệ đột phá
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

CASE STUDIES & PROJECT REPORTS

Các bài học tình huống & phân tích báo cáo dự án
Chủ đề
1
Thảo luận
4
Chủ đề
1
Thảo luận
4

OUTSOURCE DỰ ÁN R&D / THIẾT KẾ / SÁNG TẠO

Các teams của MES LAB và các đối tác đang triển khai dịch vụ thiết kế thuê, phát triển sản phẩm thuê, R&D thực hiện theo yêu cầu của khách hàng
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

DESIGN THINKING

Công cụ hữu hiệu cho sáng tạo, chia sẻ tài liệu và kinh nghiệm thực hành
Chủ đề
5
Thảo luận
11
Chủ đề
5
Thảo luận
11

QUẢN TRỊ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Xây dựng, tổ chức và vận hành bộ phận Đổi mới, Sáng tạo, R&D, Phát triển sản phẩm ở Doanh nghiệp: Cách làm, Kinh nghiệm,...
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có
Top