Event Updates (Triển lãm)

Các sự kiện tiêu biểu trong ngành công nghiệp

MTA Vietnam / MTA Hanoi

Ngành Gia công, chế tạo, máy công cụ,...
Chủ đề
6
Thảo luận
24
Chủ đề
6
Thảo luận
24

Mining Vietnam

Ngành Mỏ và Khai khoáng
Chủ đề
8
Thảo luận
13
Chủ đề
8
Thảo luận
13

Propak & Plastic Rubber

Ngành bao bì, đóng gói, Nhựa và Cao su
Chủ đề
5
Thảo luận
31
Chủ đề
5
Thảo luận
31

FHV & FHH

Ngành thực phẩm, lưu trú
Chủ đề
2
Thảo luận
2
Chủ đề
2
Thảo luận
2

Vietwater

Ngành Nước & Môi trường
Chủ đề
2
Thảo luận
17
Chủ đề
2
Thảo luận
17

MES Pavilion

"Gian hàng" online giới thiệu, cập nhật và tương tác trực tiếp về các business (doanh nghiệp, dịch vụ) của các thành viên uy tín trong cộng đồng MES Forums. Thông tin thành viên có sự kiểm tra của MES LAB
Chủ đề
1
Thảo luận
1
Chủ đề
1
Thảo luận
1

Vinamac Expo

Chủ đề
2
Thảo luận
3
Chủ đề
2
Thảo luận
3

Ngành khác

Các ngành khác (gộp chung)
Chủ đề
5
Thảo luận
8
Chủ đề
5
Thảo luận
8
Top