KINH TẾ - KHOA HỌC QUẢN LÝ

Các thảo luận, nội dung về kinh tế; quản lý trong sản xuất và kinh doanh. KHÔNG đưa QUẢNG CÁO

 1. QUẢN LÝ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT

  Các thảo luận về Khoa học quản lý trong sản xuất, kinh doanh
  Discussions:
  1
  Messages:
  4
 2. KHỞI NGHIỆP - STARTUP

  Các thảo luận, giới thiệu về khởi nghiệp
  Discussions:
  27
  Messages:
  107
 3. CUỘC THI - CHƯƠNG TRÌNH _ Contest & Program

  Nơi thành viên chia sẻ, thảo luận về các Cuộc thi, chương trình cho cộng đồng
  Discussions:
  1
  Messages:
  5
 4. Tài chính kinh tế

  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
Loading...