MES LAB Academia (by Nova)

Đào tạo, Tư vấn & Triển khai các lĩnh vực: R&D, Kỹ thuật thiết kế, Phát triển sản phẩm, Phát triển dịch vụ, Đổi mới sáng tạo, Khởi nghiệp

 1. Thiết kế & tích hợp dịch vụ hướng tới trải nghiệm khách hàng - CDI by MES LAB

  Discussions:
  3
  Messages:
  3
 2. Kỹ sư R&D

  Trang bị kiến thức, cung cấp thông tin, đề xuất thảo luận,...nhằm giúp các Kỹ sư R&D hoàn thiện chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, phục vụ công tác nâng cao hiệu quả công việc.
  Discussions:
  1
  Messages:
  40
 3. Business Innovation for Startups

  Hỗ trợ Sáng tạo, Phát triển sản phẩm - dịch vụ, Mô hình Kinh doanh, Chia sẻ kinh nghiệm để Khởi nghiệp an toàn
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
Loading...