MES LAB BUSINESS CENTER

Các dự án của MES LAB triển khai và hợp tác ở cấp độ Business, nơi Chia sẻ tài liệu, thuê nhân sự dự án,...

WE DO: CASE STUDIES & PROJECT REPORTS

Các dự án MES LAB & đối tác đang thực hiện, chia sẻ thông tin tới cộng đồng.
Chủ đề
1
Thảo luận
4
Chủ đề
1
Thảo luận
4

WE REVEW: TECHZINE

Góc review từ chuyên gia MES LAB, đối tác và khách mời về các công nghệ HOT nhất trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghiệp & Thiết kế, PTSP, Sản xuất số,...
Chủ đề
1
Thảo luận
1
Chủ đề
1
Thảo luận
1

WE OUTSOURCE: R&D / DESIGN / DEVELOPMENT

Các teams của MES LAB đang triển khai dịch vụ thiết kế thuê, phát triển sản phẩm thuê, R&D thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Chất lượng và tiến độ cam kết, chi phí tối ưu.
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

WE BIZ: PREMIUM ZONE

Trung tâm thông tin sản phẩm - dịch vụ & hỗ trợ khách hàng. Phục vụ khách sử dụng các tài liệu & công cụ do MES LAB phát triển: thư viện sách, video, file trình chiếu, tutorials, biểu mẫu,...phục vụ Nghiên cứu, phát triển (R&D), thiết kế và phát triển sản phẩm, đổi mới,...
Chủ đề
21
Thảo luận
90

WE SHARE: DOWNLOADS

Tài liệu, video, data, biểu mẫu, dự án, thư viện tình huống,...mà MES LAB chia sẻ đến cộng đồng.
Chủ đề
5
Thảo luận
10
Chủ đề
5
Thảo luận
10

WE HIRE: LANCERIA

Freelancers' Zone: Khu vực MES LAB tìm thuê outsource các dự án và các jobs. Chỉ duy nhất MES LAB staff có quyền tạo threads.
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có
Top