MES LAB // INFORMATION & SUPPORT CENTER


Banner-Website-INFORMATION-SUPPORT-CENTER

Bulletin Board

Tin tức, sự kiện, thông báo mới nhất, hợp tác, tài liệu....
Chủ đề
56
Thảo luận
100
Chủ đề
56
Thảo luận
100

Event Updates (Triển lãm)

Các sự kiện tiêu biểu trong ngành công nghiệp
Chủ đề
33
Thảo luận
100
Chủ đề
33
Thảo luận
100

Tech Series

Chủ đề
6
Thảo luận
6
Chủ đề
6
Thảo luận
6

The Next Productor 2022/2023

Cuộc thi "The Next Productor" mùa 2022/2023 tổ chức bởi MES LAB + Nova&Co.
Chủ đề
12
Thảo luận
30
Chủ đề
12
Thảo luận
30

Nova & Co. - Organizing Innovations

Thương hiệu chuyên sâu về Tổ chức vận hành bộ phận, dự án, hoạt động R&D, Đổi mới sáng tạo, Thiết kế & Phát triển sản phẩm
Top