Quản trị - Đổi mới

Chuyên mục do chuyên gia MES LAB + Đối tác xây dựng để chia sẻ với cộng đồng

R&D / Thiết kế / Thử nghiệm

Phát triển công nghệ và sản phẩm mới trong môi trường doanh nghiệp sản xuất hàng hóa
Chủ đề
11
Thảo luận
70
Chủ đề
11
Thảo luận
70

Sustainable Development

Phát triển bền vững & Kinh tế tuần hoàn
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

Innovation

Giới thiệu Đổi mới sáng tạo + các phương pháp tiên tiến ứng dụng cho đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

Quản lý & Tổ chức Công việc

Các phương pháp và công cụ quản lý công việc, tổ chức công việc, vận hành tổ chức và cá nhân: Agile cho quản lý dự án, OKR, KPI, quả lý thời gian,...
Chủ đề
15
Thảo luận
18
Chủ đề
15
Thảo luận
18

Design Thinking & CVPs

Tư duy kiến tạo, đề xuất giá trị khách hàng: Phương pháp, công cụ & ứng dụng
Chủ đề
3
Thảo luận
4
Chủ đề
3
Thảo luận
4

Career Development

Chia sẻ kinh nghiệm, cách thức và các tư duy, công cụ cần cho phát triển sự nghiệp, bao gồm các hệ tư duy logic, tư duy reverse, tư duy sáng tạo, tư duy hiệu quả
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

Phát triển công nghệ

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghệ, patent, nghiên cứu chuyên sâu tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp Việt Nam
Chủ đề
1
Thảo luận
3
Chủ đề
1
Thảo luận
3

Dr. Nova's Clinic

"Phòng mạch" online giúp nhận diện vấn đề của doanh nghiệp & cá nhân + đưa ra lời khuyên, tư vấn, định hướng trong phạm vi các mảng chuyên môn mà MSL và Dr. Nova có thế mạnh: đổi mới, phát triển công nghệ, thiết kế & phát triển sản phẩm, dự án,...
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

Projects / CFPs

Dự án, kêu gọi hợp tác
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có
Top