R&D / DESIGN / INNOVATION (RDI)

Các chủ đề thuộc lĩnh vực MES LAB JSC chuyên nghiệp: Tổ chức vận hành R&D, Dự án Thiết kế, Phát triển sản phẩm mới, Đổi mới sáng tạo, Design Thinking, Thiết kế dịch vụ

DESIGN THINKING - INNOVATION - SERVICE - UX

Thảo luận về Tư duy thiết kế, Đổi mới sáng tạo, Thiết kế dịch vụ, trải nghiệm
Chủ đề
1
Thảo luận
1
Chủ đề
1
Thảo luận
1

R&D - PRODUCT DESIGN & DEVELOPMENT

R&D, Thiết kế, Phát triển sản phẩm mới, Quản lý dự án sản phẩm, Triển khai dự án
Chủ đề
9
Thảo luận
19
Chủ đề
9
Thảo luận
19

PROTOTYPING - PRODUCTION

Tạo mẫu sản phẩm, In 3D, lắp ráp sản phẩm, tối ưu cho sản xuất, bóc tách sản phẩm, phân rã BOM, tối ưu chi phí sản xuất, nội địa hóa sản phẩm, giải mã công nghệ,...
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có
Top