Shared & Hosted by MES LAB

Các tài liệu, lớp học, tạp chí,...chia sẻ chính thức bởi MES LAB Team

MSL Learning Center

Các lớp học tổ chức bởi MES LAB gồm các lớp online trên diễn đàn & các dịp học offline khác (thông báo)
Chủ đề
40
Thảo luận
42
Chủ đề
40
Thảo luận
42

MSL Resources

Thư viện + Học liệu + Bài giảng multimedia của MES LAB, các chuyên gia, các thành viên, chia sẻ cho cộng đồng. Đồng nhất URL với mục RESOURCES lớn của Diễn đàn.
Chủ đề
60
Thảo luận
69
Chủ đề
60
Thảo luận
69

Video Channels & SNS Updates

Cập nhật các chia sẻ Video của MES LAB trên các kênh Youtube, TikTok, Instagram và các cập nhật mới trên mạng xã hội (Facebook Pages, Facebook Groups, Zalo Groups)
Chủ đề
6
Thảo luận
6
Chủ đề
6
Thảo luận
6

MES Channel

Tạp chí MES Channel do MES LAB phát triển
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

Tuan's R&D Share

Chia sẻ kinh nghiệm làm nghề R&D, kiến thức, kỹ năng để phát triển trong nghề bởi Dr. Tuan TA tới những người quan tâm.
Chủ đề
8
Thảo luận
17
Chủ đề
8
Thảo luận
17

Học Online Phát triển sản phẩm

Lớp học Online về Phát triển sản phẩm, thiết kế sản phẩm, R&D sản phẩm tổ chức bởi MES LAB + Nova&Co.
Chủ đề
6
Thảo luận
97
Chủ đề
6
Thảo luận
97

OpenPD (Open Product Development)

Kho tài liệu, dữ liệu dự án và video chuyên gia, bài giảng FREE về chủ đề Thiết kế, Phát triển sản phẩm, R&D do Nova & Co. và MES LAB chia sẻ tới cộng đồng

Industrial Marketing & B2B Sales

Chia sẻ về marketing và bán hàng ngành hàng Công nghiệp
Chủ đề
1
Thảo luận
2
Chủ đề
1
Thảo luận
2
Top