Shared & Hosted by MES LAB

Các tài liệu, lớp học, tạp chí,...chia sẻ chính thức bởi MES LAB Team

MSL Learning Center

Các lớp học tổ chức bởi MES LAB gồm các lớp online trên diễn đàn & các dịp học offline khác (thông báo)
Chủ đề
40
Thảo luận
42
Chủ đề
40
Thảo luận
42

MSL Resources

Thư viện + Học liệu + Bài giảng multimedia của MES LAB, các chuyên gia, các thành viên, chia sẻ cho cộng đồng. Đồng nhất URL với mục RESOURCES lớn của Diễn đàn.
Chủ đề
53
Thảo luận
61
Chủ đề
53
Thảo luận
61

MES Channel

Tạp chí MES Channel do MES LAB phát triển
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

The Next Productor 2022/2023

Khóa đào tạo + Cuộc thi "The Next Productor" mùa 2022/2023
Chủ đề
6
Thảo luận
93
Chủ đề
6
Thảo luận
93

Video Channels & SNS Updates

Cập nhật các chia sẻ Video của MES LAB trên các kênh Youtube, TikTok, Instagram và các cập nhật mới trên mạng xã hội (Facebook Pages, Facebook Groups, Zalo Groups)
Chủ đề
6
Thảo luận
6
Chủ đề
6
Thảo luận
6
Top