THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Nghiên cứu, Thiết kế, Phát triển sản phẩm, dịch vụ,...phục vụ thị trường. KHÔNG QUẢNG CÁO

 1. LÝ THUYẾT THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

  Làm R&D - Thiết kế, Phát triển & Chiến lược Sản phẩm cho đổi mới doanh nghiệp & nâng cao sức cạnh tranh.
  Discussions:
  29
  Messages:
  263
 2. ỨNG DỤNG THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

  Các khía cạnh ứng dụng của Thiết kế & Phát triển sản phẩm
  Discussions:
  156
  Messages:
  1,492
 3. TEAMS & PROJECTS

  Các nhóm kín & các dự án ứng dụng
  Discussions:
  29
  Messages:
  472
Loading...