TRIỂN KHAI DỰ ÁN // PROJECT DEPLOYMENT

Các vấn đề khi triển khai thực tế dự án Đổi mới, Sáng tạo, R&D, Phát triển sản phẩm

PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG // IDEA & CONCEPT

Nêu, thảo luận, hỏi đáp về các ý tưởng, concept sản phẩm, giúp hoàn thiện và khả thi hơn
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

TẠO MẪU & THỬ NGHIỆM // PROTOTYPE & TESTING

Trao đổi các vấn đề về tạo mẫu sản phẩm, mẫu dịch vụ,...để phục vụ thử nghiệm & tối ưu
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

THIẾT KẾ // DESIGN

Thiết kế sản phẩm / dịch vụ ở cấp độ hệ thống / chi tiết, thiết kế kỹ thuật & thiết kế kiểu dáng, giao diện (UI/UX)
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

QUẢN TRỊ DỰ ÁN // PROJECT MANAGEMENT

Quản trị tổng thể dự án Đổi mới, sáng tạo, Thiết kế & Phát triển Sản phẩm, dịch vụ, R&D...từ Timeline, Chi phí và đánh giá hiệu quả.
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

NGHIÊN CỨU KHẢ THI // FEASIBILITY STUDY

Nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ, công nghệ, cạnh tranh,...và chân dung-nhu cầu khách hàng,...từ đó đề xuất tính năng, cấu hình,...và các yêu cầu với sản phẩm, dịch vụ, giải pháp
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có

SẢN XUẤT // PRODUCTION

BOM sản phẩm, Blueprint dịch vụ, kế hoạch sản xuất, cung ứng vật tư, nguồn lực,...
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Chủ đề
0
Thảo luận
0
Không có
Top