CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
142
Thảo luận
770
Chủ đề
142
Thảo luận
770

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Lượt thảo luận
53
Lượt xem
12.138
Lượt thảo luận
42
Lượt xem
32.441
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
4.688
Lượt thảo luận
24
Lượt xem
1.878
Lượt thảo luận
68
Lượt xem
3.219
Lượt thảo luận
17
Lượt xem
12.604
Lượt thảo luận
10
Lượt xem
1.483
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
2.900
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
405
Lượt thảo luận
23
Lượt xem
7.394
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
2.045
Top