CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
142
Thảo luận
770
Chủ đề
142
Thảo luận
770

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Lượt thảo luận
53
Lượt xem
12.153
Lượt thảo luận
42
Lượt xem
32.453
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
4.693
Lượt thảo luận
12
Lượt xem
1.525
Lượt thảo luận
27
Lượt xem
1.988
Lượt thảo luận
68
Lượt xem
3.236
Lượt thảo luận
17
Lượt xem
12.605
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
2.900
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
406
Lượt thảo luận
23
Lượt xem
7.396
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
2.046

Thành viên đang online

Lặn hết rồi
Top