CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
142
Thảo luận
770
Chủ đề
142
Thảo luận
770

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Lượt thảo luận
53
Lượt xem
12.198
Lượt thảo luận
42
Lượt xem
32.537
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
4.736
Lượt thảo luận
29
Lượt xem
2.094
Lượt thảo luận
22
Lượt xem
1.857
Lượt thảo luận
68
Lượt xem
3.318
Lượt thảo luận
17
Lượt xem
12.622
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
2.902
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
412
Lượt thảo luận
23
Lượt xem
7.408
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
2.051

Thành viên đang online

Lặn hết rồi
Top