CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
142
Thảo luận
770
Chủ đề
142
Thảo luận
770

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Lượt thảo luận
53
Lượt xem
12.198
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
4.736
Lượt thảo luận
42
Lượt xem
32.537
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
412
Lượt thảo luận
68
Lượt xem
3.318
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
644
Lượt thảo luận
11
Lượt xem
854

Thành viên đang online

Top