CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
142
Thảo luận
770
Chủ đề
142
Thảo luận
770

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Lượt thảo luận
42
Lượt xem
32.433
Lượt thảo luận
53
Lượt xem
12.134
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
4.686
Lượt thảo luận
10
Lượt xem
20.908
Lượt thảo luận
23
Lượt xem
18.631
Lượt thảo luận
25
Lượt xem
17.224
Lượt thảo luận
26
Lượt xem
17.160
Lượt thảo luận
12
Lượt xem
16.091
Lượt thảo luận
14
Lượt xem
14.862
Lượt thảo luận
14
Lượt xem
12.772
Lượt thảo luận
17
Lượt xem
12.603
Lượt thảo luận
32
Lượt xem
12.161

Thành viên đang online

Top