CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
142
Thảo luận
770
Chủ đề
142
Thảo luận
770

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
355
Lượt thảo luận
6
Lượt xem
3.342
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
3.855
Lượt thảo luận
6
Lượt xem
4.357
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
617

Thành viên đang online

Top