CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
142
Thảo luận
770
Chủ đề
142
Thảo luận
770

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
761
Lượt thảo luận
4
Lượt xem
1.362
Lượt thảo luận
16
Lượt xem
2.333
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
577
Lượt thảo luận
6
Lượt xem
1.724
Lượt thảo luận
5
Lượt xem
954
Lượt thảo luận
6
Lượt xem
1.561
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
877
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
567

Thành viên đang online

Top