CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
142
Thảo luận
770
Chủ đề
142
Thảo luận
770

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
674
Lượt thảo luận
14
Lượt xem
14.863
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
916
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
897
Lượt thảo luận
3
Lượt xem
1.155
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
1.601
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
799
Lượt thảo luận
4
Lượt xem
949
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
1.003
Lượt thảo luận
10
Lượt xem
20.908
Lượt thảo luận
6
Lượt xem
2.709

Thành viên đang online

Lặn hết rồi
Top