CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
142
Thảo luận
770
Chủ đề
142
Thảo luận
770

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Chủ đề
90
Thảo luận
629
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
1.543
Lượt thảo luận
4
Lượt xem
3.808
Lượt thảo luận
5
Lượt xem
2.419
Lượt thảo luận
15
Lượt xem
9.086
Lượt thảo luận
3
Lượt xem
1.815
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
1.338
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
1.322
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
1.237
Top