CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
148
Thảo luận
886
Chủ đề
148
Thảo luận
886
  • umy

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
663
Chủ đề
90
Thảo luận
663
Lượt thảo luận
57
Lượt xem
14.674
Lượt thảo luận
42
Lượt xem
34.448
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
5.804
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
13.943
Lượt thảo luận
82
Lượt xem
9.048
Lượt thảo luận
5
Lượt xem
4.267
Lượt thảo luận
3
Lượt xem
178
Lượt thảo luận
8
Lượt xem
744
Lượt thảo luận
38
Lượt xem
4.192
Lượt thảo luận
38
Lượt xem
3.765
Lượt thảo luận
15
Lượt xem
13.366
Top