CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
143
Thảo luận
785
Chủ đề
143
Thảo luận
785

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
635
Chủ đề
90
Thảo luận
635
Lượt thảo luận
53
Lượt xem
12.506
Lượt thảo luận
42
Lượt xem
32.780
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
4.897
Lượt thảo luận
34
Lượt xem
2.460
Lượt thảo luận
74
Lượt xem
4.222
Lượt thảo luận
8
Lượt xem
3.008
Lượt thảo luận
37
Lượt xem
3.013
Lượt thảo luận
17
Lượt xem
12.790
Lượt thảo luận
7
Lượt xem
436
Lượt thảo luận
23
Lượt xem
7.479
Top