CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
145
Thảo luận
846
Chủ đề
145
Thảo luận
846

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
647
Chủ đề
90
Thảo luận
647
Lượt thảo luận
53
Lượt xem
12.834
Lượt thảo luận
42
Lượt xem
33.077
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
5.104
Lượt thảo luận
37
Lượt xem
2.793
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
154
Lượt thảo luận
5
Lượt xem
6.722
Lượt thảo luận
75
Lượt xem
4.945
Lượt thảo luận
8
Lượt xem
3.064
Lượt thảo luận
37
Lượt xem
3.217

Thành viên đang online

Top