CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
146
Thảo luận
881
Chủ đề
146
Thảo luận
881
  • umy

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
658
Chủ đề
90
Thảo luận
658
Lượt thảo luận
56
Lượt xem
14.217
Lượt thảo luận
42
Lượt xem
34.057
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
5.630
Lượt thảo luận
79
Lượt xem
7.891
Lượt thảo luận
5
Lượt xem
4.185
Lượt thảo luận
3
Lượt xem
147
Lượt thảo luận
8
Lượt xem
699
Lượt thảo luận
38
Lượt xem
3.914
Lượt thảo luận
38
Lượt xem
3.539
Lượt thảo luận
15
Lượt xem
13.290
Top