CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
145
Thảo luận
877
Chủ đề
145
Thảo luận
877

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
657
Chủ đề
90
Thảo luận
657
Lượt thảo luận
56
Lượt xem
13.675
Lượt thảo luận
42
Lượt xem
33.724
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
5.443
Lượt thảo luận
8
Lượt xem
623
Lượt thảo luận
38
Lượt xem
3.637
Lượt thảo luận
78
Lượt xem
6.561
Lượt thảo luận
38
Lượt xem
3.228
Lượt thảo luận
15
Lượt xem
13.128
Lượt thảo luận
5
Lượt xem
6.877
Top