CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
148
Thảo luận
894
Chủ đề
148
Thảo luận
894

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
668
Chủ đề
90
Thảo luận
668
Lượt thảo luận
19
Lượt xem
6.021
Lượt thảo luận
43
Lượt xem
34.886
Lượt thảo luận
57
Lượt xem
15.048
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
66
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
76
Lượt thảo luận
39
Lượt xem
3.975
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
14.164
Lượt thảo luận
82
Lượt xem
10.140
Lượt thảo luận
5
Lượt xem
4.333
Top