CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
145
Thảo luận
848
Chủ đề
145
Thảo luận
848

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
648
Chủ đề
90
Thảo luận
648
Lượt thảo luận
53
Lượt xem
12.895
Lượt thảo luận
42
Lượt xem
33.113
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
5.146
Lượt thảo luận
75
Lượt xem
5.179
Lượt thảo luận
37
Lượt xem
2.837
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
163
Lượt thảo luận
5
Lượt xem
6.729
Lượt thảo luận
8
Lượt xem
3.072
Lượt thảo luận
37
Lượt xem
3.260

Thành viên đang online

Lặn hết rồi
Top