CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...
Lượt thảo luận
19
Lượt xem
6.443
Lượt thảo luận
43
Lượt xem
35.516
Lượt thảo luận
57
Lượt xem
16.070
Lượt thảo luận
4
Lượt xem
2.136
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
80
Lượt thảo luận
83
Lượt xem
11.850
Top