CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...
Lượt thảo luận
19
Lượt xem
6.287
Lượt thảo luận
43
Lượt xem
35.272
Lượt thảo luận
57
Lượt xem
15.718
Lượt thảo luận
4
Lượt xem
2.094
Lượt thảo luận
1
Lượt xem
51
Lượt thảo luận
83
Lượt xem
11.187
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
97
Lượt thảo luận
18
Lượt xem
3.844
Top