CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
148
Thảo luận
886
Chủ đề
148
Thảo luận
886
  • umy

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
663
Chủ đề
90
Thảo luận
663
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
3.750
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
4.458
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
2.296
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
3.718
Lượt thảo luận
6
Lượt xem
3.873
Top