CAE & Mô phỏng

Các phần mềm mô phỏng, hỗ trợ kỹ thuật & các vấn đề trong CAE: ANSYS, DEFORM, HyperMesh, Moldex3D, ADAMS...

Ansys

Nơi thảo luận các vấn đề về phần mềm ANSYS
Chủ đề
146
Thảo luận
881
Chủ đề
146
Thảo luận
881
  • umy

Hyperworks

Các thảo luận về HyperWorks
Chủ đề
90
Thảo luận
657
Chủ đề
90
Thảo luận
657
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
3.718
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
4.443
Lượt thảo luận
0
Lượt xem
2.280
Lượt thảo luận
2
Lượt xem
3.682
Lượt thảo luận
6
Lượt xem
3.850
Top