FREE COURSES

Các lớp học miễn phí về các mảng mà MES LAB & Đối tác có thế mạnh: Design Thinking, Đổi mới sáng tạo, R&D, Thiết kế, Phát triển sản phẩm, Nội địa hóa sản xuất sản phẩm, Quản lý dự án sản phẩm, Hệ thống công nghiệp, SCM,..
Top