WE OUTSOURCE: R&D / DESIGN / DEVELOPMENT

Các teams của MES LAB đang triển khai dịch vụ thiết kế thuê, phát triển sản phẩm thuê, R&D thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Chất lượng và tiến độ cam kết, chi phí tối ưu.
Top