Recent content by 123hit

  1. 1

    Cần hỗ trợ về bản vẽ chế tạo

    Chào mọi người, em là sinh viên năm cuối ngành chế tạo máy. Hiện tại em đang làm đồ án và có gặp chút khó khăn mong mọi người chỉ bảo. Đây là nguyên công tiện em cần giúp ạ. Chi tiết có dạng càng với lỗ ở giữa và hai bên càng. Mục đích của em là gia công lần lượt mặt đầu 1, mặt bên 2 và mặt đầu...
Top