ACMS's latest activity

 • ACMS
  Trích: Huy Hùng VUDSE: https://www.facebook.com/groups/vudse/ 1. Juni 2020 um 04:42 Chia sẽ mọi người bài toán động MBD, được thiết...
 • ACMS
  ACMS mở chủ đề mới Lớp Học Online Hyperworks trong mục Hyperworks.
  Dưới đây là một bài toán động điển hình trong nền công nghiệp cơ khí Việt Nam, dùng để tính toán thiết kế cơ cấu và chọn xilanh lực. Bài...
  • 100626045_117823086607917_42926647640326144_o.jpg
  • 1.jpg
  • 3068dbb8ccea31b468fb.jpg
  • f1e7acb4cde630b869f7.jpg

Thành viên đang online

Top