Recent content by ancojscvn

  1. ancojscvn

    Chia sẻ Quy trình gia công CNC

    Nếu bạn đã từng tham gia hội thảo, có thể bạn đã quen với cách thức hoạt động của máy móc kim loại. Tuy nhiên, những tiến bộ của công nghệ và phần mềm đã dẫn đến các kỹ thuật về máy CNC (máy tính điều khiển số) có độ chính xác cao Gia công bằng máy cắt CNC cho phép các hoạt động cắt chính xác...
Top