Recent content by anhdao95

  1. A

    cần tài liệu hình ảnh về máy lọc bụi tay áo

    Giờ mới đọc được bài của bác. Theo em được biết thì đây là hệ thống hút bụi tốt nhất cho các nhà xưởng, khu sản xuất, khu công nghiệp hiện nay. Bác tham khảo một vài thông tin sau xem có giúp gì được không bác nhé. Hệ thống lọc bụi tay áo là dạng thiết bị lọc tay áo gồm nhiều ống áo liên kết và...
  2. A

    Chống nóng và bụi trong xưởng đúc?

    Nay em mới đọc được bài của bác. Về chống nóng và hút bụi trong xưởng đúc, bác có thể tham khảo lắp quạt thông gió và máy hút bụi nếu xưởng nhỏ. Còn xưởng có diện tích rộng, bác có thể tham khảo lắp đặt hệ thống hút bụi trung tâm,cyclone hoặc hút bụi tay áo. Về cơ bản, chi phí cao một chút nhưng...
Top