asahivlh's latest activity

  • asahivlh
    asahivlh phản hồi trong chủ đề Xin hỏi Ngôn ngữ trong Catia.
    Trong này có hướng dẫn, bài đã lâu nhưng post để tham khảo Select "View>Toolbars>Customize>Options" on the menu bar .Select "Simplified...

Thành viên đang online

Top