Recent content by blue2000

  1. B

    Xin hỏi Hỏi nơi mua nhựa ABS và styren monomer

    các anh chị ơi giúp em với. Tình hình là em đang cần mua hạt nhựa ABS và styren monomer để làm thí nghiệm nhưng không tìm được chỗ nào có bán lẻ để mua cả, có anh chị nào biết chỗ nào ở TP.HCM bán lẻ hai loại trên (em cần khoảng vài kg thôi) thì giúp em với. Cho em hỏi thêm là giá khoảng bao nhiêu?
  2. B

    Xin hỏi Hỏi nơi mua nhựa ABS và styren monomer

    các anh chị ơi giúp em với. Tình hình là em đang cần mua hạt nhựa ABS và styren monomer để làm thí nghiệm nhưng không tìm được chỗ nào có bán lẻ để mua cả, có anh chị nào biết chỗ nào ở TP.HCM bán lẻ hai loại trên (em cần khoảng vài kg thôi) thì giúp em với. Cho em hỏi thêm là giá khoảng bao nhiêu?
Top