davidvan

8 năm kinh nghiệm liên quan tới băng chuyền tải sử dụng trong các ngành công nghiệp nặng như xi măng, khai thác khoáng sản, nhiệt điện, thủy điện...tại Việt Nam

Thích bia thì bơi vào đây
Địa điểm
Xala, Hà Nội
Top