dotuanbinh

Birthday
24/3/1984 (Age: 36)
Địa điểm
Ha Noi

Contact

Yahoo! Messenger
rabbit26686

Chữ kí

" Khám phá vĩ đại nhất của thời đại chúng ta là việc con người có thể thay đổi cuộc sống bằng cách thay đổi thái độ sống " :24:
Top