Recent content by HBO

  1. H

    Tìm đơn vị gia công theo bản vẽ

    Mình đang làm việc cho 1 công ty bên nhật và cần gia công chi tiết theo bản vẽ tại Việt Nam. Chi tiết Nhôm kích thước W60 x H17 x L640. Số lượng: Vì là lần đầu tiên gia công bên Việt Nam nên đợt đầu tiên sẽ làm thử với số lượng 10 sản phẩm. Những lần sau nếu đảm bảo chất...
Top