Recent content by Hoàng Minh Nguyễn

  1. H

    Gia công trên InventorCam

    Anh em nào có tài liệu gia công trên InventorCam cho em xin để học với ạ. Em tìm không có tài liệu về InventorCam chỉ có tài liệu HSM trên Inventor thôi. Em cảm ơn mọi người Email: minhckcb41@gmail.com

Thành viên đang online

Top