Recent content by Huy Thành Ck3

  1. H

    lỗi set gốc máy khi thay pin cho máy CNC

    Xin chào Ae . Hiện mình mới lấy con máy Mitsubishi . Máy của mình hiển thị như hình và đang mất gốc . Nhờ Ae có kinh nghiệm giúp đỡ . Nếu có điều kiện ở gần có thể đến và trực tiếp giúp mình . Xin cảm ơn và hậu tạ!
Top