Recent content by Industrial Design SW

  1. Industrial Design SW

    Chia sẻ SOLIDWORKS INNOVATION DAY 2020

    Hi my friend, Trân trọng kính mời quý khách tham dự hội thảo thường niên SOLIDWORKS Innovation Day 2020 do công ty Solid & Soft kết hợp cùng công ty AIE tổ chức với chủ đề: SOLIDWORKS Innovation Day 2020 Empowering Design Innovation - Hà Nội: Thời gian: 8:30 – 12:00, ngày 12 tháng 10 năm...
Top