K
Tham gia
Lượt thích
0

Profile Tương tác gần nhất Các bài đã viết Giới thiệu

  • trao đổi linh vực về khuôn mẫu trên CADMeister, MoldFlow. Ai la đồ an về khuôn dập cho em bản thuyết minh với, em co tai liệu nhiều về khuôn cho sản phẩm nhựa nè ( CADMeister, MoldFlow, tai liệu gia công CAMTool, MasterCAM x, Catia....
  • Hãy chờ một lát…
  • Hãy chờ một lát…
  • Hãy chờ một lát…

Thành viên đang online

Top